× POČETNA O PROJEKTU PROJEKTNI TIM PARTNERI MEDIJI ePojmovnik

Opis projekta “Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna”

Područje obuhvaćeno projektom „Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna“ odnosi se na zanimanje web dizajner u kojim ćemo kombinirajući nove tehnologije i tradicionalne nastavne pristupe modernizirati postojeći kurikulum i doprinijeti inovativnom pristupu u nastavnom procesu u strukovnim predmetima, promijeniti stavove među nastavnicima o prednostima i nedostacima korištenja modernih tehnologija i dvojezičnosti, te doprinijeti boljem pozicioniranju i prilagodljivosti naše škole potrebama tržišta rada. Od ove školske godine naša škola provodi i učenje na daljinu prema individualiziranom programu te će kompetencije nastavnika ojačane ovim projektom olakšati i unaprijediti provođenje i takvog oblika nastave podržavajući time jednako pravo na kvalitetno obrazovanje svih učenika.

Prioritetno područje koje je u središtu ovog projekta odnosi se na razvoj i primjenu e-Pojmovnika kao novog i inovativnog načina učenja i poučavanja u strukovnim školama, odnosno novog pristupa tijekom nastavnog procesa u stručnim predmetima u vidu dvojezične nastave primjenom CLIL metode. Kroz projektne aktivnosti nastavnici će biti osposobljeni za primjenu modernih, učeniku orijentiranih, nastavnih metoda. Po povratku s Erasmus+ tečajeva održat će radionice i predavanja na stručnim vijećima škole (web dizajna, opće-obrazovnih predmeta i likovne umjetnosti ) gdje će predstaviti rezultate edukacije tijekom provođenja projekta i isto tako zajednički planirati izradu dvojezičnog pojmovnika. Učenici naše škole senzibilizirat će se za internacionalizam u Europskoj uniji, a e-Pojmovnik će poboljšati njihove jezične kompetencije.

U bliskoj budućnosti, odnosno u 2019./2020. planiramo postati suvremeni srednjoškolski umjetnički centar i prva strukovna škola sa elementima dvojezične nastave kroz programe koji potiču razvoj kreativnih i umjetničkih resursa te korištenje interaktivnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bismo naše učenike pripremili za život u modernom multikulturalnom svijetu bez granica koji se brzo i stalno mijenja i kao takav traži stalnu prilagodbu znanja i vještina (cjeloživotno učenje).

Željeli bismo postati umjetničko gimnazija koja će spajati umjetnost (humanost) i tehnologiju kako bi naši učenici pratili svjetske trendove, ali i održali neke tradicionalne vrijednosti čime bismo dobili hibridni spoj znanja, kreativnosti i tehnologije što bi omogućilo učenicima lakšu adaptaciju na promjenjivo tržište rada u Europskoj uniji. Kao jedinstvena škola na području županije, pozicionirat ćemo se kao pioniri u inovativnosti i usklađenosti nastavnog procesa i potrebama tržišta rada što je u skladu sa vizijom naše škole ''Postati srednjoškolski umjetnički centar izvrsnosti kroz programe koji potiču razvoj kreativnih i umjetničkih resursa, interaktivnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te cjeloživotno učenje''.

U prvoj fazi projekta nastavnici bi odlazili na mobilnosti s ciljem ojačavanja svojih jezičnih i stručnih kompetencija. Izdao bi se e-Pojmovnik za web dizajn kojim bi se ojačale jezične kompetencije učenika i nastavnika, ali bi bio korišten i kao sredstvo za prenošenje stečenog znanja i vještina ostalim sudionicima nastavnog procesa ojačavajući i njihove kompetencije.

U drugoj fazi projekta nastavnici strukovnih predmeta web dizajna (web programiranje, dizajn za web i likovna umjetnost) održali bi dio nastave na engleskom jeziku (pilot dvojezična nastava u 2.razredu web dizajna), dok bi nastavnica engleskog jezika korištenjem e-Pojmovnika bolje pripremila učenike za jezik struke.

Treća faza faza projekta, odnosno održivost projekta u školskoj godini 2018./2019., bila bi pripremanje kurikuluma za dvojezične predmete u web dizajnu (web programiranje i projektiranje, dizajn za web i likovna umjetnost), osmišljavanje nastavnih sadržaja na engleskom jeziku, održavanje fakultativne nastave za nadogradnju e-Pojmovnika kao temeljnog nastavnog materijala za dvojezičnu nastavu te polaganje međunarodnih certifikata za potvrđivanje razine znanja engleskog jezika nastavnika struke, što je preduvjet za uvođenje dvojezične nastave u srednjim školama (Pravilnik o uvođenju dvojezične nastave na nekom od jezika Europske unije u srednjim i osnovnim školama).

Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine ''Bajka na dlanu u kojoj održivi razvoj počiva na ljudima koji ostvaruju svoje potencijale, idejama koje se njeguju i razvijaju, okolišu koji je temelj zdravlja, uspješnim gospodarstvenicima koji grade konkurentnost regije te tradiciji koja se poštuje.''