× POČETNA O PROJEKTU PROJEKTNI TIM PARTNERI MEDIJI ePojmovnik

VIJESTI

ZAVRŠNA KONFERENCIJA ERASMUS+ PROJEKTA

U Centru za mlade KZŽ u petak, 15. lipnja 2018. održana je završna konferencija projekta Primjena Clil metode u nastavi web dizajna. Projekt se u ŠUDIGO Zabok provodio od 19. lipnja 2017. do 18. lipnja ove godine kada su provedene brojne projektne aktivnosti. Na konferenciji su se osim članova projektnog tima Barbare Hanjlec, Valentine Petric Klaužer, Nina Skozrita i Borjana Komarice učenicima drugih i trećih razreda obratile i ravnateljica Božica Šarić te zamjenica gradonačelnika Zaboka Valentina Đurek. Koordinatorica projekta B. Hanjilec istaknula je kako je ispunjavanje ciljeva i ostvarivanje zadanih ishoda ovisilo o stručnim edukacijama nastavnika sudionika projektnog tima, dok je profesor B. Komarica ukratko opisao svoju edukaciju i dojmove s posjeta engleskoj umjetničkoj školi. O dvojezičnom e – Pojmovniku stručne terminologije za područje nastavnih predmeta - Likovna umjetnost, Dizajn za web i Programiranje za web – te provedenoj pilot nastavi na engleskom jeziku u 2.web razredu u navedenim predmetima govorili su profesori N. Skozrit i V.P.Klaužer.

Kako je projekt bio prvenstveno usmjeren na 2.razred web dizajna koji se uključio u sve projektne aktivnosti, predstavnik razreda Mario Fučkan govorio je o svojem iskustvu te zadovoljstvu projektom. Učenici su sudjelovali i u tri projekta na eTwinning online platformi na kojima smo povezali našu školu sa školama unutar i van Hrvatske. O iskustvu na jednom takvom projektu govorila je učenica Doris Tkalčević.

Iako je projekt službeno završen, zamišljen je kao priprema Škole za uvođenje dvojezičnosti u školskoj godini 2019./2020. E – pojmovnik će se nadograđivati i dalje kroz novi Erasmus + projekt Moderna učionica, a koristeći eTwinning online platformu povezat ćemo se s još više europskih i hrvatskih škola.

OD TEORIJE DO PRIMJENE – integrirano učenje stranog jezika i sadržaja struke kroz Erasmus + u ŠUDIGO Zabok

Projekt pod nazivom Primjena CLIL (Content and Language Integrated Learning) metode u nastavi web dizajna u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku provodi se od 19. lipnja 2017. te traje do 18. lipnja ove godine. Imajući na umu europsku dimenziju odgoja i obrazovanja cilj ovog projekta bio je upoznati učenike s CLIL metodom, odnosno istovremenim učenjem stranog jezika i nastavnog sadržaja struke. Kroz tri predmeta struke u drugom razredu web dizajna provedena je pilot nastava na engleskom jeziku kojom su postavljeni temelji za uvođenje dvojezične nastave u školskoj godini 2019./2020.

e- Pojmovnik

Kako bi učenicima omogućili što lakše snalaženje među stručnim pojmovima i njihovim mogućim različitim značenjima u različitim predmetima, izrađen je i dvojezični e – Pojmovnik stručne terminologije za područje nastavnih predmeta Likovna umjetnost, Dizajn za web i Programiranje za web. Nastavnici struke Borjan Komarica, Nikola Hrastinski i Nino Skozrit u suradnji s učenicima 2. web razreda izdvojili su 30-ak pojmova po pojedinom predmetu i objašnjavali ih na hrvatskom jeziku, a na satovima engleskog jezika s profesoricama Barbarom Hanjilec i Valentinom Petric Klaužer iste su pojmove prevodili i objašnjavali na engleskom jeziku te ih unosili u e – Pojmovnik. E – Pojmovnik je dostupan na web stranici projekta i može mu pristupiti svaki učenik i profesor sa AAI računom.

Pilot nastava

e - Pojmovnik je poslužio kao temelj za provođenje pilot nastave u svibnju ove godine. Nastavu su u 2.web razredu proveli nastavnici triju stručnih predmeta na kojima su s učenicima koristili engleski jezik na dva školska sata. Glavni cilj te nastave bio je primijeniti CLIL metodu, ali i osnažiti jezične kompetencije učenika i nastavnika, povezati sadržaj struke s engleskim jezikom vezanim uz samu struku, ali i osvijestiti važnost poznavanja stranog jezika za rad u struci koja se uvelike temelji na programima i online alatima na engleskom jeziku.

Edukacije nastavnika u inozemstvu

Kako bi se upoznali s Clil metodom, ali i modernizirali nastavu primjenom online alata i suvremenih metoda poučavanja nastavnici su na Malti, u Engleskoj, Austriji i Grčkoj sudjelovali na strukturiranim tečajevima prema svojim potrebama te ciljevima navedenim u projektu. Ciljevi edukacija bili su poboljšati znanja i vještine nastavnika te približiti nove informacijsko – komunikacijske tehnologije učenicima motivirajući ih pomoću raznih aplikacija i online alata. Po povratku s edukacija nove su ideje za unapređenje nastave diseminirali na Nastavničkim vijećima te međužupanijskim i županijskim stručnim vijećima kako bi novostečena znanja prenijeli svojim kolegama.

Etwinning online platforma

S obzirom da je projekt bio usmjeren ponajviše na 2. web razred koji je bio uključen u sve projektne aktivnosti, a ponajviše u izradu e – Pojmovnika i sudjelovanje u pilot nastavi, učenici su sudjelovali u različitim projektima na Etwinning online platformi kojima smo povezali našu školu sa školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Učenici su tako ojačali svoje jezične i digitalne kompetencije te prezentacijske vještine. U sklopu Etwinning projekata Art in English, Poznati Zagorci i Slavonci koji su dali obol hrvatskoj kultiri te Mock TedEd talk upoznali su se online alatima kao što su Padlet, Book Creator i Thinglink.

Nastavak projekta

Ovaj projekt uvrstio je našu školu među kvalitetnije škole ne samo na razini naše županije već i cijele Hrvatske. Projekt je svojevrsna priprema Škole za dobivanje statusa dvojezične škole jer se kroz sljedeću školsku godinu planiramo pripremiti za uvođenje dvojezičnosti. Uvođenjem novih metoda učenja i poučavanja te korištenjem novih alata za pripremu nastavnih materijala za dvojezičnu nastavu, Škola će omogućiti učenicima veću mobilnost i konkurentnost ne europskom tržištu rada. E – pojmovnik ćemo nadograđivati i kroz novi Erasmus+ projkt Moderna učionica s kojim krećemo sljedeće školske godine, a koristeći Etwinning platformu povezivati ćemo se s još više hrvatskih i europskih škola te modernim pristupima nastavi osuvremenjivati nastavni proces.

eTwinning projekti u ŠUDIGO Zabok

U Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok tijekom provedbe Erasmus + projekta: Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna (šk.god. 2017./2018.) provedena su tri eTwinning projekta.

Na razini škole proveden je projektAbout Art in English u kojem su učenici na integriranoj nastavi Likovne umjetnosti i Engleskog jezika prezentirali što je za njih umjetnost i prikazali svoje najdraže likovno djelo koristeći Thinglink i Padlet. Koordinatori projekta bili su nastavnica Engleskog jezika, Barbara Hanjilec, i nastavnik Likovne umjetnosti, Nikola Hrastinski, a sudjelovali su učenici 2. web razreda.

Na razini Hrvatske proveo se projekt Poznati Slavonci i Zagorci koji su dali obol hrvatskoj kulturi u kojem su učenici surađivali s učenicima Prve Gimnazije iz Osijeka i izradili su eKnjige koristeći Book Creator. Projekt je dogovoren na mobilnosti u Grazu, a koordinatorica projekta je prof.Valentina Petric Klaužer koja je u projekt uključila učenike drugih i trećih razreda.

Na razini Europe prof. Barbara Hanjilec uključila se u projektSpeech Competition: Mock TedEd Talk u kojem su učenici 6 zemalja snimili govore na engleskom jeziku o temi po izboru u trajanju od 3 do 5 minuta. Govori su postaljeni na You Tube kanal i potom su učenici preko Google obrasca glasovali za najbolje govore u par kategorija. Našu su školu predstavljali učenici 2.MT razreda: Doris Tkalčević, Dorja Cug i Mihael Mutak koji su se vršnjacima iz Europe predstavili govorima o muzici.

Pilot nastava na engleskom jeziku

U sklopu projekta „Primjena Clil metode u nastavi web dizajna“ u 2.web razredu je od 16. do 23. svibnja na tri stručna predmeta - Likovna umjetnost, Programiranje za web i Dizajn za web – održana pilot nastava na engleskom jeziku.

Na Likovnoj umjetnosti učenici su se na prvom satu upoznali sa skulpturama druge polovice 20. stoljeća, dok su drugi sat dobiveno znanje primijenili na kratkom eseju. Prilikom pisanja služili su se mobilnim uređajima kako bi imali pristup e-Pojmovniku radi korištenja stručne terminologije na engleskom jeziku.

Na Programiranju za web osnovne pojmove učenici su ponovili uz pomoć online alata Padlet i Avatar, dok je (Zlo) Upotreba Photoshopa bila tema kojom su se bavili na Dizajnu za web.

Učenici su bili vrlo zadovoljni nastavom na engleskom jeziku te istovremenim učenjem stranog jezika i sadržaja.

Diseminacije projekta na Međužupanijskom stručnom vijeću Likovne umjetnosti i dizajna u Zaboku, 25. svibnja 2018.

Na međužupanijskom skupu nastavnika likovne umjetnosti i dizajna nastavnici Krapinsko – zagorske,Varaždinske i Međimurske županije imali su prilike čuti nešto više o samom projektu i novim nastavnim metodama od sudionika projekta. Prof. Borjan Komarica održao je predavanje o poučavanju umjetnosti u Engleskoj i radionicu kako motivirati učenike da zavole umjetnost te je zamijenio i profesora Nikolu Hrastinskog koji zbog spriječenosti nije mogao održati predavanje/ radionicu pod nazivom „School revolution – obrnuta nastava, primjena novih komunikacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi.

Prošle je godine prof. Komarica bio na mobilnosti „Teaching Art (primary and secondary) in English with CLIL methodology“ u sklopu Erasmus+ projekta „Primjena CLIL metode u web-dizajnu“. Tijekom boravka Engleskoj posjetio je i najnoviju izgrađenu strukovno-umjetničku školu „Suffolk One Sixth Form College“ u Ipswichu. Škola je jako slična Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok te ostalim umjetničkim školama. Prof. Komarica ukazao je otvorenost škole za sudjelovanje različitim projektima i pozvao je kolege da se i sami uključe u Erasmus+ programe, bilo kroz KA1 ili razmjenu učenika unutar KA2 projekata.

Po završetku predavanja o školi „Suffolk One“ prof. Komarica je drugim sudionicima zadao zadatke namijenjene motiviranju učenika za bavljenje umjetnošću i ublažavanje straha od neuspjeha pri pokušaju stvaranja svog (umjetničkog) djela.

Prvi set vježbi na radionici se zove CRTAČKE TEŠKOĆE, a sastoji se od crtanja prema zadanom motivu na nekoliko načina:

1) crtanje lijevom rukom (odnosno nedominantnom rukom)
2) crtanje desnom (tj. dominantnom) rukom bez dizanja olovke i bez gledanja u papir (tj. rezultat crtanja)
3) crtanje desnom (tj. dominantnom) rukom prema sjećanju i sa zatvorenim očima (žmirećki)
4) crtanje desnom (tj. dominantnom) rukom unutar 30 sekundi

Tijekom ovih vježbi se učenike motivira da im se tijekom ili nakon završetka zadatka kaže kako se nemaju čega bojati jer su njihovi najgori crteži već iza njih – naime, gore crteže ovih koje su radili lijevom rukom, žmirećki i na brzinu sigurno neće napraviti.

Drugi set vježbi se zove GLAZBENE APSTRAKCIJE, a sastoji se od slušanja 4 glazbena uratka različitog žanra, tipa, tempa, ritma, melodije i pokušaja prebacivanja utiska melodije ili ritma na papir za vrijeme trajanja glazbe. Poželjno je ne uzimati predugačke glazbene uratke kako bi se zadržala dinamika i izbjegla preduga repeticija i dosada. Glazbeni uradci koje su sudionici radionice trebali „apstrahirati“ su bili:

1) Mychal Nyman – Hearts Ask Pleasures First (piano podloga iz filma „Piano“ Jane Campion) 3:10
2) Nina Simone – Ain't Got No / I Got Life (Groovefinder remix) 3:10
3) Tomayasu Hotei – Battle Without Honor or Humanity (instrumental iskorišten u filmu „Kill Bill Vol.1“ Quentina Tarantina) 2:28
4) Royksopp – It's What I Want 3:06

Prije ove vježbe važno je naglasiti da učenici pokušaju dočarati ritam i/ili melodiju ili atmosferu glazbenih uradaka pomoću apstraktnog crteža, a bez riječi, simbola ili figurativnih prikaza. Ovom vježbom se učenici senzibiliziraju za apstraktan način razmišljanja i počinju bolje razumijevati apstraktnu umjetnost. Po završetku vježbi se svi uradci lijepe na zid / ploču i pregledaju i slobodno komentiraju što je obično vrlo zabavna aktivnost za sve uključene.

Predavanje prof. Hrastinskog bilo je odrađeno putem njegove Powerpoint prezentacije te objašnjavanjem principa obrnute nastave, gledanjem kratkih video uradaka na tu temu te radionice u kojoj su sudionici morali sami osmisliti kratki sadržaj koji bi oni mogli prezenetrirati učenicima koristeći ovu inovativnu metodu. Sudionici radionice su jako dobro primili sve vježbe i zaključili kako bi ih mogli primijeniti u radu s učenicima, a pogotovo u Hrvatskoj gdje su likovna kultura i izričaj dosta zanemareni zbog kurikuluma u kojem nakon 4. razreda osnovne škole ima samo jedan sat likovnog tjedno te se sve više tinejdžera ne osjeća ugodno pri crtanju iako su voljeli crtati kao mala djeca.

Sudjelovanje u eTwinning projektu: The Mock TedEd Talks

Učenici drugih razreda ŠUDIGO Zabok sudjelovali su u međunarodnom natjecanju organiziranom na eTwinning-u, online zajednici škola u Europi. Natjecanje pod nazivom The Mock talks – TED inspired speech competition okupio je učenike srednjih škola iz 6 europskih zemalja: Austrije, Francuske, Poljske, Slovačke, Turske i Hrvatske. Zadatak učenika bio je osmisliti i održati javni govor na engleskom jeziku u trajanju od 3 do 5 minuta te najbolje govore iz pojedine zemlje staviti na YouTube kanal projekta. Odabir najboljih govora na razini pojedine škole, a zatim i na razini cijelog projekta odvijao se putem Google obrasca kojem su učenici imali pristup preko My Twinspace-a (jedinog dijela Etwinning portala koji mogu koristiti i učenici).

Nakon što su sve škole postavile najbolje govore, učenici su morali pristupi glasovanju s time da nisu smjeli glasovati za svoje zemljake. U ŠUDIGO Zabok taj se proces glasovanja odvijao u dva dijela: na nastavnom satu engleskog kezika svi su učenici pogledali 5 od 19 govora koje su postavile ostale škole i glasovali preko svojih mobilnih telefona, a ostatak su trebali pogledati kod kuće i ocijeniti. Učenici su sa velikim zanimanjem gledali govore svojih vršnjaka primjećujući razinu usvojenosti prezentacijskih vještina, ali i razinu engleskog jezika raznih govornika.

Našu su školu predstavljali učenici 2.MT razreda: Doris Tkalčević sa govorom Classical VS Pop Music te Mihael Mutak i Dorja Cug koji su prezentirali govor na temu How does music affect our brain. Oni su izabrani kao predstavnici škole između još pet govora učenika smjerova medijski tehničari i web dizajneri.

Odabir najboljih govora na razini cjelog natjecanja odvijao se na razini svake zemlje i unutar 5 kategorija: najbolje strukturiran govor, najzanimljiviji govor, najemotivniji govor, najzabavniji govor i najutjecajniji govor. Tako je Dorisin govor proglašen najbolje strukturiranim, najemotivnijim i najzabavnijim od strane francuskih učenika te najemotivnijim od strane slovačkih i poljskih učenika. To je veliki uspjeh za Doris jer je konkurencija od 15-19 govora (ovisno o zemlji) zaista bila velika te je svojim bodovima proglašena jednom od 6 najboljih govornica projekta.

Svi učenici su izrazili zadovoljstvo sudjelovanjem u projektu i izrazili želju za sličnim aktivnostima.

Diseminacija Erasmus+ projekta: Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna

25.4.2018. nastavnik stručnih predmeta, mag. Nino Skozrit, održao je predavanje na temu „Erasmus+ projekt: Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna“. Predavanje je održano na Županijskom stručnom vijeću za nastavnike i učitelje informatike u srednjim i osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije u Zlataru.

Okupljenim sudionicima predstavljen je projekt te im je nakon toga prezentirana mobilnost na Malti. Ukratko su im prikazani i opisani svi online alati koji se mogu koristiti u nastavi informatike.

Sudionici predavanja bili su zadovoljni dobivenim informacijama te su istakli da će neke online alate implementirati u svoj nastavni proces.

Edukacija u Grčkoj

U sklopu Erasmus + projekta Primjena Clil metode u nastavi web dizajna nastavnik Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Nikola Hrastinski od 11. do 17. ožujka sudjelovao je na edukaciji u Ateni.

Cilj edukacije SCHOOL REVOLUTION! The flipped classroon and inovated didactic methodologies je poboljšati znanja i vještine nastavnika te približiti nove informacijsko – komunikacijske tehnologije učenicima motivirajući ih pomoću raznih aplikacija i online alata kao što su Padlet, Webquiz, Google form, Screen-o-matic, Google site itd. Također, vidjeli smo primjere dobre prakse u obrnutoj nastavi te kako se najbolje pripremiti za obavljanje iste.

Edukaciji su prisustvovali i nastavnici iz Španjolske, Norveške, Rumunjske i Poljske, a uz zanimljivu razmjenu iskustva na kraju su pokazali kako će naučeno implementirati u svoju nastavu. Slobodno vrijeme iskorišteno je za razgledavanje bogate Atene i povijesnih ostataka kao što su Akropola, Agora, Muzej Akropole te u otkrivanju Grčke tradicionalne kuhinje, kulture i povijesti.

Erasmus+ dan u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Projekt „Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna“, koji se provodi u ŠUDIGO Zabok u tekućoj školskoj godini, došao je do završetka svoje prve faze, odnosno, svi nastavnici sudionici projekta vratili su se sa stručnih usavršavanja. Odlascima na strukturirane edukacije na Maltu, u Englesku, Wales, Austriju i Grčku, posjetima lokalnim školama i suradnjom s kolegama iz svih dijelova Europe nadogradili su svoje znanje i proširili vidike. Povratkom u Zabok prezentirali su naučeno unutar Škole te na razini Krapinsko-zagorske županije, a detaljnije predstavljanje svih aktivnosti unutar svojih mobilnosti predstavili su Nastavničkom vijeću 6.travnja 2018.

Prvi dio Erasmus+ dana sastojao se od predstavljanja edukacija, ostalih sudionika, kulturoloških i obrazovnih aspekata radionica te predstavljanja obrazovnih sustava zemalja domaćina edukacija. Nakon izlaganja uslijedilo je i degustiranje velških kolača: Welsh cake i Bara Brithuz crni čaj s mlijekom.

U drugom dijelu nastavnici su se podijelili u grupe kako bi sudjelovali u praktičnim radionicama primjene novih informacijsko-komunikacijskih tehnologije u nastavi. Profesorica Barbara Hanjilec održala je radionicu primjene Padleta i Thinglinka u nastavi te su sudionici radionice izradili vlastitu interaktivnu sliku i postavili je na zajednički Padlet. Nastavnica je ukazala na moguće probleme ukorištenju tehnologije na nastavi, ali je istaknula i njene pozitivne strane te im pokazala radove njenih učenika (Thinglink u opisu mjesta – zadatak vezan uz odlazak na vanučioničku nastavu). Knjižničarka Valentina Petric Klaužer održala je radionicu primjene online kvizova i alata za provjeru znanja. Nastavnike je upoznala sa besplatnim web alatima kao što su Kahoot i Socrative te ukazala na njihove prednosti i mogućnosti korištenja. Postavljanje višestrukih pitanja, postavljanje otvorenih pitanja na koja se može odgovoriti, izrada testova/kvizova koji se automatski ocjenjuju s povratnim informacijama samo su neke od postavki koje su prezentirane nastavnicima, a koje nastavnik može prilagoditi potrebama svoje nastave. Profesor Nikola Hrastinski upoznao je nastavnike s održavanjem obrnute nastave te alatima Google site, Google form, Padlet i Screen-o-matic.

Nadamo se da će stečena znanja i vještine nastavnici primijeniti u nastavi te približiti nove informacijsko – komunikacijske tehnologije učenicima motivirajući ih pomoću raznih aplikacija i online alata.

Diseminacija Erasmus+ mobilnosti: Primjena tehnologije u nastavi engleskog jezika

Nastavnica engleskog jezika Barbara Hanjilec po povratku s tečaja u Walesu (Primjena tehnologije u nastavi engleskog jezika) održala je 6. ožujka 2018. radionicu na Županijskom stručnom vijeću za nastavnike engleskog jezika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

Okupljenim nastavnicima ukratko je predstavila Erasmus+ projekt Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok: Primjena CLIL metode u sektoru web dizajna, odlazak na mobilnost u Cardiff te je pobrojala sve online alate i aplikacije s kojima se nastava engleskog jezika može ne samo obogatiti, nego i poboljšati, kao što su na primjer Thinglink, Padlet, Snapseed, Thatquiz, I-nigma, itd..,

Nakon kratkog uvoda, nastavnici su sudjelovali u radionici izrade i čitanja QR kodova te im je prof. Hanjilec pokazala sat povijesti likovne umjetnosti u kojem se primjenjuje CLIL metoda i rad s kodovima. Nastavnici su se zatim upoznali i s Padletom kao online oglasnom pločom te su izradili vlastiti Padlet.

Na kraju su ispunili evaluacijske listiće u kojima su pozitivno ocijenili sve aspekte radionice i zatražili još barem jednu radionicu na temu primjene tehnologije u nastavi.

Edukacija u Walesu

U sklopu provedbe Erasmus+ projekta Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna nastavnica engleskog jezika u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Barbara Hanjilec, sudjelovala je na dvotjetnoj edukaciju u Walesu.

Strukturirani tečaj pod nazivom Primjena tehnologije u nastavi engleskog jezika odvio se u glavnom gradu Walesa, Cardiffu, u periodu od 18.2. do 2.3. 2018. godine. Zajedno s nastavnicima iz Belgije, Švedske, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Španjolske i Portugala, profesorica Hanjilec sudjelovala je u radionicama primjene tehnologije na nastavi te se upoznala s besplatnim online aplikacijama Thinglink, Padlet, Snapseed, čitač QR kodova, ali i kreator kodova, Thatquiz i ostalima te je i sama morala osmisliti i održati nastavni sat ostalim sudionicima primjenjujući predstavljene aplikacije. Voditeljica tečaja i moderatorica radionica bila je profesorica Lucy Norris koja je poznata zagovarateljica primjene tehnologije u nastavi. Drugi dio tečaja odnosio se na upoznavanje s britanskim obrazovnim sustavom. Teorijski dio o obrazovnim ciklusima, školskom kurikulumu, vanjskom vrednovanju i organizaciji školske godine održao je bivši ravnatelj i profesor povijesti u jednoj kardifskoj srednjoj školi, gosp. David Evans, nakon čega je bio organiziran posjet katoličkoj srednoj školi St Mary Immaculate u Cardiffu koju pohađaju učenici od 11. do 16. godine te koledžu Gwent u Newportu koji pohađaju mladi između 16. i 18. godine. (Za razliku od hrvatskog obrazovnog sustava, u Ujedinjenom kraljevstvu učenici su obavezni pohađati školu do 16. godine te je odlazak na koledž kao specijalizirano obrazovanje ili korak prema fakultetskom obrazovanju neobavezno.) Posjet školama bio je organiziran kao promatranje nastave i primjera dobre prakse korištenja tehnologije u nastavi. Profesorica Hanjilec tako je prisustvovala nastavi engleskog jezika, prirodoslovlja, povijesti i vjeronauka, te umjetnosti i digitalnog dizajna. Treći dio tečaja odnosio se na upoznavanje povijesti i kulture pokrajine Wales kao jedne od četiri pokrajine Ujedinjenog Kraljevstva te je za sve sudionike organizirano ilustrirano predavanje o velškoj kulturi, povijesti i tradiciji s degustacijom tipičnih velških kolača Bara Brith i Teisen Lap. Ovaj dio edukacije uključivao je i posjet St Fagans National Museum of History, muzeju velškog života na otvorenome, dvorcu u središtu Cardiffa i velškom parlamentu. Sudionici tečaja posjetili su i Bath, prekrasan grad na jugozapadu Engleske u kojem je živjela i poznata spisateljica Jane Austen, te Caerphilly, gradić pored Cardiffa u kojem se smjestio najveći srednjovjekovni dvorac - utvrda u Walesu.

Slobodno vrijeme nastavnici su provodili istražujući Cardiff i uživajući u ispijanju čaja s mlijekom uz neizostavne scones-e. Profesorica Hanjilec vratila se puna dojmova, novih saznanja i vještina te s malim poklonima za učenike i nastavnike (velški kolačići i kultni britanski slani namaz od kvasca, Marmite).

Diseminacija Erasmus+ mobilnosti: Web alati u CLIL nastavi

9.1.2018. nastavnik stručnih predmeta, mag. Nino Skozrit, održao je predavanje na temu „Web alati u CLIL nastavi“ u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u okviru stručnog aktiva. Predavanje su slušali nastavnici stručnih predmeta zanimanja web dizajner.

Nastavnik se na početku osvrnuo na važnost uvođenja CLIL nastave u zanimanje web dizajner, a potom je prikazao naučene web alate i njihovu primjenu u CLIL nastavi.

Sudionici predavanja bili su zadovoljni dobivenim informacijama te su istakli da će neke web alate implementirati u svoj nastavni proces.

Edukacija u Austriji

U sklopu Erasmus + projekta Primjena Clil metode u nastavi web dizajna knjižničarka Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Valentina Petric Klaužer od 11. do 16. veljače sudjelovala je na edukaciji u Grazu.

Cilj edukacije Tablets in educaton – get new ideas je poboljšati znanja i vještine nastavnika te približiti nove informacijsko – komunikacijske tehnologije učenicima motivirajući ih pomoću aplikacija i online alata kao što su Padlet, Quizizz, Socrative, Actionbound, Mylessons, LessonUP, Bookcreative itd.

Edukaciji su prisustvovali i nastavnici iz Belgije, Portugala i Austrije, a uz zanimljivu razmjenu iskustva na kraju su pokazali kako će naučeno implementirati u svoju nastavu.

Slobodno vrijeme iskorišteno je za razgledavanje sniježnog Graza, a polaznici edukacije imali su priliku vidjeti primjer dobre prakse, kako se tableti koriste u nastavi, u srednjoj školi u Furstenfeldu, nedaleko Graza.

Održana panel diskusija „Važnost stranog jezika u struci“

U okviru projekta „Primjena Clil metode u nastavi web dizajna“ u utorak, 14. 11. 2017. u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok održana je panel diskusija „Važnost stranog jezika u struci“. Učenicima 2.WEB razreda, koji su i direktno vezani uz ovaj projekt, predstavljeni su ciljevi, projektne aktivnosti te ishodi projekta.

U panel diskusiji sudjelovali su profesori, članovi projektnog konzorcija – Barbara Hanjilec, Borjan Komarica, Nikola Hrastinski i Nino Skozrit. Moderatorica Valentina Petric Klaužer istaknula je kako se projekt Primjena Clil metode u nastavi web dizajna, odnosno integrirano učenje jezika i sadržaja provodi od 19.lipnja ove godine i završava 18. lipnja sljedeće godine, a glavne faze projekta su mobilnost nastavnika, izrada e-pojmovnika, pilot dvojezična nastava u 2. WEB razredu u tri predmeta struke i naravno održivost projekta. Profesorica Hanjilec objasnila je učenicima na koji će se način provoditi dvojezična pilot nastava te istaknula važnost zastupljenosti stručnih sadržaja u nastavi engleskog jezika. O važnosti engleskog jezika u predmetu Dizajn za web govorio je profesor Komarica te istaknuo na koji način planira primijeniti ono što je naučio na mobilnosti u Engleskoj. Profesor Skozrit se na edukaciji na Malti upoznao s praktičnom primjenom on line alata u Clil nastavi pa je učenicima objasnio na koji način će to primijeniti. Kako bismo uspješno provodili dvojezičnu nastavu, ali i pomogli u daljnjem svladavanju gradiva planirana je i izrada e-pojmovnika. Profesor Hrastinski pojasnio je učenicima koja je njihova uloga u izradi e-pojmovnika i na koji će se način spomenuti pojmovnik izrađivati.

Svojim pitanjima i prijedlozima učenici su se uključili u diskusiju i time pokazali zadovoljstvo i interes za razvijanje novih znanja i IKT vještina koje će im pomoći da budu uspješni na tržištu rada.

Moderatorica je prisutne učenike informirala o daljnim projektnim aktivnostima te mobilnostima profesora te napomenula da se sve projektne aktivnosti nalaze na web stranici projekta te na panou kod knjižnice.

Edukacija u Engleskoj

U sklopu 2. mobilnosti za projekt "Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna", financiranim od EU pod okriljem programa ERASMUS+, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok poslala je Borjana Komaricu, profesora predmeta Grafički dizajn i Dizajn za web na edukaciju u Englesku.

Tečaj "Teaching Art (Primary and Secondary)" je sadržavao CLIL radionicu za praktične predmete iz umjetnosti i dizajna, upoznavanje s umjetničkim kurikulumom u Ujedinjenom Kraljevstvu, posjete srednjoj strukovnoj školi "Suffolk One" i fakultetu "University of Suffolk" u Ipswichu te posjete galerijama u Londonu s interaktivnim radionicama korištenja umjetničkih galerija za podučavanje umjetnosti.

Drugi sudionici tečaja su bili učitelji iz Litve, Latvije, Poljske, Slovačke, Mađarske, Portugala i Nizozemske s kojima je profesor razmjenjivao iskustva u podučavanju umjetnosti i dizajna, te dogovarao moguću suradnju i projekte u budućnosti.

Edukacija na Malti

U okviru Erasmus+ projekta Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna od 23.7. – 29.7.2017. nastavnik Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Nino Skozrit, mag. inf. je boravio na jednotjednoj mobilnosti u gradu St. Julians na Malti.

Program mobilnosti temeljio se na metodologiji nastave engleskog jezika i jezika struke, primjeni alata IKT-a te korištenju tehnologije u procesu učenja, primjeni CLIL metode u nastavi te razvoju profesionalnih, komunikacijskih i interkulturalnih kompetencija.

Stečena znanja na edukacijama te iskustva s brojnih radionica nastavnik će kasnije prenositi ostalim nastavnicima i primjenjivati u vlastitom radu s učenicima.

Osim sadržajno bogatih edukacija, nastavnik je posjetio povijesne, kulturne i prirodne znamenitosti u gradovima Bugibba, Valletta, L-Imdina, L-Għadira i Manikata.

Predstavljanje projekta “Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna”

U ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok održano je predstavljanje projekta “Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna” koji se u okviru programa Erasmus+ financira sredstvima Europske unije.

Prisutne učenike i profesore pozdravila je zamjenica župana Jasna Petek, dogradonačelnica Zaboka Valentina Đurek te ravnateljica Škole Božica Filipović. Projektna koordinatorica Barbara Hanjilec predstavila je ciljeve, aktivnosti i ishode projekta te naglasila kako će se kroz projekt izraditi e-Pojmovnik stručne terminologije za područje web dizajna te provesti pilotiranje dvojezične nastave u zanimanju web dizajna. Članovi projektnog konzorcija – Valentina Petric Klaužer, Nikola Hrastinski, Borjan Komarica i Nino Skozrit - ukratko su predstavili mobilnosti na kojima će sudjelovati u Malti, Italiji, Belgiji i Velikoj Britaniji te su prezentirali svoju ulogu i aktivnosti u samom projektu.

Uvođenjem novih metoda učenja i poučavanja te korištenjem novih alata za pripremu nastavnih materijala za dvojezičnu nastavu, Škola će omogućiti učenicima veću mobilnost i konkurentnost ne europskom tržištu rada.

Najava uvodne konferencije projekta “Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna”

Škola za umjetnost, dizajn grafiku i odjeću Zabok potpisala je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (2017-1-HR01-KA101-034999) kojim započinje provedba projekta pod nazivom Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, koji se financira sredstvima Europske unije.

Uvodna konferencija projekta održati će se u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.